ANDERE INTERESSANTE WEBSITES

Hier volgen nog een aantal websites die voor de blokfluitspeler interessant zijn. Wij beperken ons hierbij tot Nederland en de ons omringende landen. Wij houden ons aanbevolen voor tips over pagina's die hier nog niet vermeld staan.

Blokfluitgrepentabellen

Discussiegroepen

  Blokfluitgroep, Nederlandstalig
  Recorder, Internationaal, Engelstalig


  Nederlandstalige online kletshoek voor blokfluitliefhebbers: eerst inloggen, daarna ga je verder naar Forum of Foren en dan naar 'Plauderecke', waarvan de 'Klets-hoek' onderdeel uitmaakt.

Blokfluitradio

Tijdschriften

Houtsoorten

  Op de volgende website van Walter Koester-Stölting wordt een overzicht gegeven van een aantal tropische houtsoorten die worden gebruikt bij de blokfluit-bouw. Er staat o.a. een mooie foto op van de grenadil-boom in zijn natuurlijke omgeving.
  Grenadill - Blockflötenmusik


  Ook Jacqueline Sorel heeft foto's en beschrijvingen op haar website staan van Europese en tropische houtsoorten:
  Houtsoorten

Algemeen

Recorder homepage


  Alle verwijzingen die op de Nederlandse blokfluitpagina staan zijn (West-)Europees. Maar ik ben bang dat ik toch één uitzondering moet maken voor een site die ver buiten het gebied van Nederland en omringende landen valt. Dat is de site van Nicholas Lander, een Australiër die meer dan 3.000 pagina's met informatie over de blokfluit op zijn website heeft verzameld:
  Recorder homepage van Nicholas Lander

Deze pagina is een onderdeel van de Nederlandse Blokfluitpagina

Reacties zijn welkom bij de webmaster: anton@blokfluitpagina.nl